Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een handreiking samengesteld voor ondernemers om beter onderscheid te kunnen maken tussen enerzijds het uitbesteden van werk door een organisatie, het zogenoemde contracting, en anderzijds het ter beschikking stellen van arbeidskrachten in de vorm van uitzendwerk of payrolling.

Voor contracting en het ter beschikking stellen van arbeidskrachten gelden namelijk verschillende regels. Het gaat hier bijvoorbeeld over de manier waarop werkenden (kunnen) worden aangestuurd, maar ook met betrekking tot arbeidsvoorwaarden, zoals loon.

Het is voor ondernemers dus belangrijk om een bewuste keuze te maken en de juiste regels toe te passen. Op die manier kan worden voorkomen dat de ondernemer voor verrassingen komt te staan en (bijvoorbeeld) geconfronteerd wordt met loonvorderingen.

De handreiking is digitaal beschikbaar.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Arbeidsrecht, Loonbelasting

Carrousel: Carrousel

  644
Gerelateerde artikelen