Sinds 1 juli 2015 hebben werknemers recht op een transitievergoeding bij ontslag, ook als een tijdelijk contract niet wordt verlengd. De regelgeving is sindsdien meerdere malen aangepast. De nu uitgebrachte factsheet beschrijft op hoofdlijnen de regels voor de transitievergoeding voor werkgevers en werknemers met ingang van 1 januari 2020.

De factsheet bestaat uit vijf onderdelen:

  1. Recht op transitievergoeding.
  2. Hoe wordt de transitievergoeding berekend?
  3. In mindering brengen van kosten op de transitievergoeding.
  4. Collectieve afspraken.
  5. De compensatieregeling.

Inzetbaarheidskosten

Tot de in mindering te brengen kosten op de transitievergoeding behoren inzetbaarheidskosten. Inzetbaarheidskosten die zijn gericht op een andere functie bij een andere werkgever, maar ook kosten die zijn gericht op een andere functie bij de eigen onderneming van de werkgever mogen in mindering worden gebracht. Dit laatste geldt vanaf 1 juli 2020 en is geregeld met een wijziging op het Besluit met voorwaarden voor het in mindering brengen van kosten op de transitievergoeding. Dit wijzigingsbesluit is tezamen met een wijziging op de Regeling looncomponenten en arbeidsduur gepubliceerd in respectievelijk het Staatsblad en de Staatscourant van 23 juni 2020.

Bron: Avanzer Nieuws

Rubriek: Arbeidsrecht

Informatiesoort: Nieuws

  239
Gerelateerde artikelen