Per 1 juli 2014 worden de AOW, ANW, WW, WIA, WAO, TW, Wajong, WWB, IOAW en IOAZ aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2014.
Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon. Het minimumloon stijgt per 1 juli a.s. van € 1.485,60 naar € 1.495,20 bruto per maand. Alle bedragen per 1 juli 2014 staan op de website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegeneheid

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Sociale zekerheid algemeen

0

Gerelateerde artikelen