Het is nog maar de vraag of de nieuwe vermogensbelasting in 2025 kan worden ingevoerd, zo blijkt uit een technische briefing van het plan die Financiën maandag in de Tweede Kamer heeft gegeven. Reden voor de vertraging: de Belastingdienst heeft zijn handen vol aan de compensatie van de box 3-heffing naar aanleiding van het Kerstarrest van de Hoge Raad.

De coalitiepartijen hebben in hun akkoord afgesproken om vanaf 2025 vermogen op werkelijk rendement te gaan heffen, maar het ministerie loopt nu al ’achter op de oorspronkelijke planning’, vertelt Financiën-ambtenaar Jan Melsen in de Kamer.

Van Rij wil vanaf 2025 een zogenoemde vermogensaanwasbelasting invoeren waarbij het daadwerkelijk behaalde inkomen uit vermogen, zoals rente en dividend, wordt belast en de waardestijging van bijvoorbeeld een aandelenportefeuille of vastgoed. De huidige  compensatiewerkzaamheden dreigen echter ten koste te gaan van een tijdige invoer.

De voorwaarde van de strakke planning was dat er ’geen extra werkzaamheden zouden zijn’, vertelt Melsen. "En met het arrest van de Hoge Raad weten we allemaal welke extra werkzaamheden er dit halfjaar allemaal verricht zijn." Er komt daarom een nieuw onderzoek naar de haalbaarheid van planning.

Naast het planningsprobleem zijn er inhoudelijke bezwaren voor een snelle invoering van de nieuwe belasting. Tweede Kamerlid Folkert Idsinga (VVD) toonde zich maandag 'een beetje verbaasd' dat de keuze voor een vermogensaanwasbelasting de enige uitgewerkte optie was in de presentatie van Financiën en de Belastingdienst. Op alternatieven, zoals een vermogenswinstbelasting, werd niet ingegaan.

Bij een vermogensaanwasbelasting kunnen belastingplichtigen in liquiditeitsproblemen komen, waarschuwt de VVD'er. Bijvoorbeeld omdat een pand veel meer waard is geworden en iemand niet het geld op de rekening heeft om daarover belasting te betalen. 'Er wordt in de hele presentatie vanuit gegaan dat er al gekozen is voor een methode, dat is voor mij echt te voorbarig', zei Idsinga.

Bron: FD/Dagblad van het Noorden

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

Dossiers: Box 3

56

Gerelateerde artikelen