In het deelakkoord voor de begroting 2013 zijn VVD en PvdA onder meer overeengekomen om de tegemoetkoming BTW-afdracht voor ondernemers te verruimen. De grens voor uitstel wordt opgetrokken naar 20.000 euro.

 

In het Belastingplan 2013 zat al een maatregel voor uitstel tot 12.000 euro. In het deelakkoord wordt nu voorgesteld deze grens te verhogen tot 20.000 euro. Een vergelijkbare regeling voor particulieren heeft volgens de onderhandelaars dezelfde grens. Onder bepaalde voorwaarden kunnen ondernemers hun BTW-afdracht tot 20.000 euro dus een kwartaal later doen. "Dit geeft ondernemers enige ruimte om de effecten van de BTW verhoging op korte termijn op te vangen," zo merken de onderhandelaars als motivering voor de maatregel op.

Leidraad Invordering 2008

De in het Belastingplan 2013 opgenomen versoepeling van het uitstelbeleid voor compliante ondernemers bestaat uit twee elementen. Enerzijds betreft het een regeling voor kort uitstel op schriftelijk of telefonisch verzoek voor maximaal vier maanden na de laatste vervaldag van de (oudste) aanslag. Daarnaast bevat het een betalingsregeling met een langere looptijd, waarbij niet meer hoeft te worden aangetoond dat de betalingsproblemen hun oorsprong vinden in de economische crisis. Deze maatregelen worden opgenomen in de Leidraad Invordering 2008. Dit geldt ook voor de nu voorgestelde verruiming van de grens. 

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht, Omzetbelasting

Dossiers: Prinsjesdag 2012

0

Gerelateerde artikelen