Hotelketen Van der Valk heeft geen recht op meer coronasteun, heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) bepaald. Het familiebedrijf had ruim zestig hotels aangemeld als mkb-bedrijven, maar de minister vond dat de keten telt als één onderneming. Daardoor kreeg Van der Valk veel minder steun.

De rechter noemt het standpunt van de minister een "terecht besluit" en volgt daarmee de landsadvocaat. Die stelde dat de minister de vrijheid had om een keuze te maken over welke bedrijven de zogeheten TVL-steun zouden krijgen.

De zaak draait vooral om de keuze van de minister om de Tegemoetkoming Vaste Lasten, zoals de subsidie voluit heet, in eerste instantie alleen aan mkb-ondernemingen toe te kennen. Daardoor konden concurrenten van Van der Valk die maar één hotel hadden wel vanaf zomer 2020 een beroep doen op steun. Maar de hotels van Van der Valk, die naar eigen zeggen dus eigenlijk onafhankelijk bestierd worden, konden dat niet. Het bedrijf vindt dat de minister ten onrechte Van der Valk uitsloot.

Uiteindelijk kwam er ook een TVL-regeling voor grotere ondernemingen, al konden die als concern vanaf begin 2021 hooguit aanspraak maken op hetzelfde bedrag als mkb-bedrijven. Zo kregen alle Van der Valk-hotels samen een kleine 34 miljoen euro aan steun. Hadden zij als afzonderlijke mkb-bedrijven steun gekregen dan was dit mogelijk 120 miljoen euro hoger geweest. Volgens Van der Valk is dit in strijd met de gelijkheids- en evenredigheidsbeginselen. Daar heeft het bedrijf van de rechter dus geen gelijk in gekregen.

Van der Valk betreurt de uitkomst. "Het onderscheid van de minister tussen 'grote ondernemingen' en 'mkb-ondernemingen' is volgens het CBb juridisch toegestaan gezien de politieke vrijheid die de minister toekomt tijdens een crisis. De meer dan zestig hotel-restaurants van Van der Valk, die de zaak aanhangig hebben gemaakt, vinden dit een onterechte ongelijke behandeling", aldus de onderneming.

Volgens Van der Valk leden de hotels grote schade vanwege het stilleggen van hun bedrijf door verschillende overheidsmaatregelen tijdens de coronaperiode. De vaste lasten moesten wel gewoon doorbetaald worden.

Bron: ANP

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht algemeen, Sociale zekerheid algemeen

Dossiers: Corona

250

Gerelateerde artikelen