Vanwege het personeelstekort gaat de Belastingdienst gefaseerd invorderingsmaatregelen nemen voor alle ondernemers die niet aan hun (corona)betalingsverplichtingen voldoen. De Belastingdienst werkt hiervoor momenteel hard aan het werven en opleiden van 300 extra mensen voor brede invorderingswerkzaamheden die vanaf 2024 kunnen worden ingezet. Dat schrijft staatssecretaris Van Rij in een brief aan de Tweede Kamer.

In totaal hebben ruim 400.000 ondernemers belastinguitstel aangevraagd. Bij hen is voor € 47,7 miljard aan corona-belastinguitstel verleend. Twee derde hiervan is inmiddels terugbetaald. Op dit moment staat er nog € 11,5 miljard open binnen de betalingsregeling, bij 178.000 ondernemers. Conform de Voorjaarsnota 2023 is de huidige verwachting dat € 2,5 miljard niet terug zal worden betaald.

Dit is een ander bedrag dat gisteren door de Algemene Rekenkamer werd gecommuniceerd. De Rekenkamer is minder zeker over de € 2,8 miljard euro die uitstaat bij ondernemers die een betalingsachterstand hebben en voor de € 2,9 miljard euro bij bedrijven die nog niets hebben terugbetaald. Zeker voor dat laatste bedrag geldt dat de Belastingdienst dat alleen nog via dwanginvordering kan innen, denkt de Rekenkamer. Dat is dus sterk afhankelijk van hoe het personeelstekort bij de fiscus zich verder ontwikkelt.

Van Rij stelt in zijn brief dat het met zulke grote aantallen betrokken ondernemers niet mogelijk is om alle werkzaamheden en invorderingsmaatregelen tegelijk op te pakken. Daarom worden hierin gefaseerd keuzes gemaakt. Dat betekent volgens hem nadrukkelijk niet dat ondernemers hun belastinguitstel niet hoeven terug te betalen.

De Belastingdienst is deze zomer gestart met het intrekken van coronabetalingsregelingen. Om voldoende rekening te houden met de zomerperiode, kregen ondernemers eerst meer tijd en ruimte om de schuld te betalen, administratief beroep in te stellen of een hulpvraag te stellen. De eerste aanmaningen en dwangbevelen voor ondernemers die niet aan hun betalingsverplichtingen voldeden, zijn in vanaf september 2023 verstuurd. Tijdens dit traject blijft het voor ondernemers mogelijk om hulp te vragen bij bijvoorbeeld de KVK of Geldfit zakelijk.

Tot en met begin 2024 zijn ongeveer 40.000 betalingsregelingen definitief ingetrokken. Of betrokken ondernemers hun onderneming kunnen voortzetten, is afhankelijk van bedrijfsspecifieke factoren en de financiële situatie. Voor het kabinet blijft van belang dat levensvatbare bedrijven, ook na intrekking van de betalingsregeling, nog in aanmerking kunnen komen voor een sanering. De versoepeling van het saneringsbeleid loopt nog door tot 1 april 2024. Bij een saneringsakkoord neemt de Belastingdienst tot die datum genoegen met hetzelfde uitkeringspercentage dat aan concurrente schuldeisers toekomt.

Bron: Ministerie van Financiën

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Invordering

Dossiers: Corona

290

Gerelateerde artikelen