Het kabinet heeft een wetswijziging kinderopvangtoeslag voorgesteld om het recht op kinderopvangtoeslag vanaf 1 januari 2021 uit te breiden voor huishoudens met een werkende ouder en een zieke ouder die onder de Wet langdurige zorg (Wlz) valt.

Ouders komen nu uitsluitend voor kinderopvangtoeslag in aanmerking als beide ouders werken of als één van beide ouders een opleiding volgt of toewerkt naar een baan. Gezinnen waarvan één van beide ouders door ziekte niet in staat is om voor de kinderen te zorgen hebben op dit moment geen recht op kinderopvangtoeslag, maar zijn aangewezen op een tegemoetkoming van de gemeente in de kosten van kinderopvang.

Met de wijziging wil het kabinet de positie van deze gezinnen die arbeid en zorg moeten combineren verbeteren. Het gaat naar schatting om enkele duizenden gezinnen.

De internetconsultatie over de voorgestelde wetswijziging is inmiddels gestart. In de voorgestelde wetswijziging is onder andere ook een verlenging van het recht op kinderopvangtoeslag opgenomen voor een specifieke groep zwangere vrouwen die in de werkeloosheidstermijn zitten.

Bron: ABP

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Toeslagen en zorgverzekeringswet

  669
Gerelateerde artikelen