Werkgevers in met name de horeca en de retail maken veel fouten in het berekenen van het bijzonder belastingtarief bij het uitkeren van vakantiegeld, eindejaarsuitkering of een bonus bij jeugdlonen.

In het derde kwartaal van dit jaar werden 1192 loonstroken onderzocht, waarvan er 261 niet bleken te kloppen. Het onjuist toepassen van het bijzondere belastingtarief is een van de oorzaken. Dit tarief wordt berekend op basis van het salaris in het voorgaande jaar. Als een werknemer minder is gaan werken of ouderschapsverlof heeft opgenomen wordt dat niet altijd meegenomen en wordt er teveel belasting afgehouden. Dat blijkt uit onderzoek van salarisadministrateur Timeflex en website Kloptmijnloon.nl.

Verder wijst het onderzoek uit dat het verwerken van de aanpassingen van het wettelijk minimum jeugdloon op grote problemen blijkt te stuiten. Het minimum jeugdloon is per 1 juli verhoogd en dat zal ook per 1 januari gebeuren. Verder is de leeftijd voor het wettelijk minimum loon voor volwassenen verlaagd van 23 naar 22 jaar. ,,Werkgevers vergeten dat soms aan te passen als een jongere 22 jaar is geworden. Die fout staat in de top-5 van meest gemaakte fouten en scheelt jongeren een paar honderd euro per jaar", aldus de onderzoekers.
 

Bron: Timeflex

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Salarisadministratie

5

Gerelateerde artikelen