De VVD vindt het "veel te vroeg" om te zeggen wie straks de rekening betaalt van de compensatie wegens de onrechtmatigheid van de box 3-heffing. De Hoge Raad zegt dat belastingplichtigen die een zaak tegen de vermogensrendementsheffing hebben aangespannen "rechtsherstel" moeten krijgen. Het kabinet moet besluiten hoe dat wordt betaald.

De coalitie is hierover nog niet eensgezind. D66, na de VVD de grootste regeringspartij, vindt dat het geld moet worden opgehaald door vermogen dan maar op een andere manier te belasten. "Het moet er niet toe leiden dat er per saldo minder wordt belast", zegt D66'er Romke de Jong. Hij vroeg VVD-Kamerlid Folkert Idsinga waar het geld volgens de VVD vandaan moet komen.

Het is "veel te vroeg om de vraag te beantwoorden waar de pijn komt te liggen", zei Idsinga daarop. "We weten nog steeds niet welke mensen gecompenseerd moeten worden, welke mensen vervolgens nog allerlei claims kunnen neerleggen", benadrukt de liberaal. De uitspraak van de Hoge Raad levert het kabinet inderdaad een ingewikkelde puzzel op. Het is nog niet duidelijk wie straks precies wordt gecompenseerd en op welke manier dat gebeurt.

CDA-Kamerlid Inge van Dijk denkt ook dat de compensatie zal moeten worden betaald door het belasten van kapitaal. "Je kunt compensatiebedragen incidenteel in de staatsschuld laten lopen, maar we hebben ook begrotingsregels die stellen dekking te zoeken bij dezelfde belastingssoort, in dit geval vermogen", aldus de christendemocraat. Daarbij is het volgens haar ook belangrijk dat "de sterkste schouders" de zwaarste lasten dragen.

Op de financiële dekking wil verantwoordelijk staatssecretaris Marnix van Rij nog niet vooruitlopen. Hij benadrukte woensdag in het debat met de Kamer nog eens dat hij echt even de tijd wil nemen om zorgvuldig te reageren op het arrest van de Hoge Raad, om het risico op fouten te beperken.

De zaak draait om het inkomen op vermogen vanaf een bepaald bedrag. Vermogende mensen betalen hier belasting over, berekend op basis van een fictief rendement, dat vaak helemaal niet overeenkomt met hoeveel iemand daadwerkelijk verdient aan een tweede woning, aandelen of spaargeld. Vooral voor spaarders pakt dat fictieve rendement nadelig uit: de rente staat immers enorm laag.

Bron: ANP

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

Dossiers: Box 3

28

Gerelateerde artikelen