In een nieuw beleidsbesluit is aangegeven dat er btw-vrijstelling geldt voor het vervoer van een overledene naar het mortuarium en vervoer tijdens een uitvaart. De vrijstelling geldt als het transport wordt verricht door degene die de uitvaartplechtigheid verzorgt.

Dat meldt de Belastingdienst. Lijkbezorgers die de vrijstelling voor deze vervoersdiensten niet hebben toegepast dienen vanaf 1 januari 2017 een jaarlijkse herziening toe te passen van de afgetrokken btw, als de herzieningsperiode nog niet is verstreken. Verder bevat het besluit een bijlage waarin staat hoe bepaalde prestaties, die in verband met een overlijden worden verricht, fiscaal te duiden.
 

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Omzetbelasting

0

Gerelateerde artikelen