Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst (CAP) heeft nieuwe vragen en antwoorden gepubliceerd. De redelijke termijn voor de aankoop van pensioenuitkeringen is verlengd tot 1 juli 2017.
De CAP-publicaties zijn te vinden onder de nummers 10-001 en 15-007, beiden van 21 oktober 2016. Na expiratie van een pensioenverzekering is de pensioengerechtigde een redelijke termijn gegund waarbinnen de uitkeringen moeten zijn ingegaan. De gepensioneerde heeft immers tijd nodig voor oriëntatie en voor de beoordeling van eventuele offertes. Eerder heeft het CAP aangegeven dat de redelijke termijn 6 maanden bedraagt. Bij overlijden geldt een redelijke termijn van 12 maanden.
 
In de nieuwe publicaties is de vraag beantwoord of de huidige omstandigheden een verlenging van de redelijke termijn rechtvaardigen. Gedoeld wordt op de lage rentestand en de daarmee samenhangende ongunstige aankooptarieven. Tevens is gewezen op de invoering van de Wet verbeterde premieregeling. Met de maatregelen van deze wet wordt een meer flexibele overgang van de pensioenopbouwfase naar de pensioenuitkeringsfase mogelijk gemaakt. Pensioengerechtigden zijn niet langer verplicht om hun kapitaal ineens volledig om te zetten in een vaste uitkering. Doorbeleggen van het pensioenkapitaal in de uitkeringsfase kan leiden tot een hoger pensioenresultaat en maakt het pensioen minder afhankelijk van de rentestand op de pensioeningangsdatum.
 
Volgens het CAP is een verlenging daarom gerechtvaardigd. De in 10-001 vermelde redelijke termijn is in eerste instantie tijdelijk verlengd tot en met 31 december 2016. Omdat er op dit moment nog geen verzekeringsproducten beschikbaar zijn waarmee de mogelijkheden van de Wet verbeterde premieregeling kunnen worden benut, wordt de redelijke termijn voor het aankopen van een pensioenuitkering verlengd tot 1 juli 2017. Het tijdelijk uitbreiden van de termijn kan voor deelnemers voor een soepelere overgang zorgen naar de mogelijkheden van de Wet verbeterde premieregeling.

Belang voor de praktijk

In verband met het invoeren van de Wet verbeterde premieregeling is de redelijke termijn voor het aankopen van een pensioenuitkering tijdelijk verlengd tot 1 juli 2017. Omdat de Wet verbeterde premieregeling geen betrekking heeft op gouden handdruk stamrechten, geldt de tijdelijke verlenging van de redelijke termijn alleen voor een aan te kopen recht op een pensioenuitkering.
 

Bron: Fiscaal Juridisch Adviesbureau Nationale Nederlanden

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Pensioenen, Inkomstenbelasting

1

Gerelateerde artikelen