Het plan voor een nieuw box 3-stelsel kan rampzalig uitpakken voor Nederlandse startups. Dat zegt een vooraanstaande groep investeerders verenigd in het collectief Operator Exchange. Zij hebben een brandbrief geschreven aan staatssecretaris Marnix van Rij die in handen is van BNR.

Kern van het probleem is volgens de investeerders dat aandeelhouders in de geplande vermogensaanwasbelasting belasting moeten gaan betalen over winst die nog niet gerealiseerd is. Vanaf 2027 wil de staatssecretaris namelijk belasting heffen over de groei van vermogen. Na een succesvolle investeringsronde kunnen startups volgens deze heffingssystematiek geconfronteerd worden met torenhoge aanslagen. Dit terwijl ze die waarde pas kunnen verzilveren na een beursgang of verkoop.

Volgens Operator Exchange heeft een dergelijke fiscale aanpak verregaande gevolgen voor jonge startups, omdat die hun werknemers vaak voor een deel uitbetalen in aandelen. De investeerders zien meer in een systeem waarbij de aandeelhouders pas worden belast nadat ze hun aandelen hebben verzilverd in cash.

Folkert Idsinga (VVD) is fel gekant tegen de vermogensaanwasbelasting in het algemeen. "Het is beter om te belasten wanneer waardestijging omgezet kan worden in geld, de zogenoemde vermogenswinstbelasting", zegt Idsinga tegen BNR.

Bron: BNR

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

Dossiers: Box 3

102

Gerelateerde artikelen