Wat zijn nu eigenlijk de doelstellingen van de commerciële en fiscale jaarrekening? En in welke balansposten zit het verschil tussen deze twee jaarrekeningen? Ook niet onbelangrijk, welke regelingen leiden tot een tijdelijk of permanent verschil tussen de commerciële en fiscale jaarrekening? Op deze vragen geeft specialist Charlie Bruijsten antwoord in een nieuw thema over dit onderwerp.

De commerciële jaarrekening heeft als doel om onder andere aandeelhouders, financiers, leveranciers en werknemers inzicht te verschaffen in het financiële reilen en zeilen van het bedrijf terwijl de fiscale jaarrekening maar één doel dient: het vaststellen van de belastbare winst met maar één belanghebbende, de Belastingdienst.

Bruijsten wijst in zijn themabijdrage op mogelijkheden om af te wijken van de commerciële balans. "De fiscale winstberekening is doorgaans gericht op winstuitstel (en daarmee uitstel van belasting over de winst). Binnen de fiscale wet en de bewegingsruimte van goed koopmansgebruik kan gezocht worden naar het fiscaal meest voordelige waarderings- of winstberekeningsstelsel", schrijft hij.

De auteur merkt verder op dat een ondernemer de voorkeur geeft aan zo min mogelijk verschillen tussen de commerciële en fiscale jaarrekening. "Hoe minder verschillen, hoe minder er “uitgelegd” moet worden."

Het thema van Charlie Bruijsten is te raadplegen op InView.

----------------------

InView van Wolters Kluwer ontsluit haar enorme hoeveelheid aan informatie eveneens via zogeheten thema's: inleidende beschrijvingen van belangrijke fiscale onderwerpen met verwijzingen naar onder meer relevante wetgeving, standaardarresten, modellen en naslagwerken. Een compleet overzicht van alle thema's, gerangschikt op rechtsgebied, staat op een speciale pagina van TaxLive.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Jaarrekening, Vennootschapsbelasting

630

Gerelateerde artikelen