Op 1 januari 2021 is de meldingsplicht grensoverschrijdende constructies van start gegaan. Deze meldingsplicht vloeit voort uit de implementatie van de Europese richtlijn Mandatory Disclosure Rules (MDR/DAC6). Dit betekent dat belastingadviseurs potentieel agressieve grensoverschrijdende fiscale planningsconstructies moet melden. Afhankelijk van de periode gelden verschillende deadlines.

Vanwege het coronavirus is de meldingsplicht met 6 maanden uitgesteld: deze is gestart op 1 januari 2021 in plaats van op 1 juli 2020. Daarnaast heeft de richtlijn terugwerkende kracht tot en met 25 juni 2018. Er is daardoor sprake van verschillende deadlines:

  • Is een adviseur betrokken bij een meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie in de periode van 1 juli 2020 tot 1 januari 2021? Meld dit dan uiterlijk 31 januari 2021.
  • Is een adviseur betrokken bij een meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie in de periode van 25 juni 2018 tot 1 juli 2020? Meld dit dan uiterlijk 28 februari 2021.
  • Is een adviseur betrokken bij meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies vanaf 1 januari 2021? Meld dit dan steeds binnen 30 dagen.

In de tijdlijn van Mandatory Disclosure (DAC6) staan de bovenstaande deadlines in één oogopslag.

Beoordelen meldingsplicht

Als een adviseur betrokken is bij een grensoverschrijdende constructie, dan toetst hij of deze meldingsplichtig is aan de hand van de wezenskenmerken uit de richtlijn en de Leidraad grensoverschrijdende constructies. Een casus kan worden voorgelegd aan de MDR-helpdesk van de Belastingdienst. Doorloop dan eerst deze checklist.

Lees ook het thema Mandatory Disclosure.

Bron: Belastingdienst

Rubriek: Europees belastingrecht, Internationaal belastingrecht

Informatiesoort: Nieuws

  254
Gerelateerde artikelen