De Tweede Kamer heeft op 18 november het wetsvoorstel voor de verzamelwet SZW 2022 aangenomen. Het wetsvoorstel bevat een aantal wijzigingen op het gebied van de arbeidswetgeving, de sociale-zekerheidswetgeving en wetgeving rondom de structuur van de uitvoeringsorganisaties. Werkgeversvereniging AWVN heeft de zes meest relevante wijzigingen uit de verzamelwet op een rij gezet.

Het gaat om de volgende wijzigingen:

  1. Wijziging Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU)
  2. Wijziging Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten (Wet AVV)
  3. Flexkrachten: betrokkenheid bij medezeggenschap vergroten
  4. No-riskpolis en te late ziekmelding
  5. Samenloop no-riskpolis en loonkostensubsidie
  6. Verstrekken medische gegevens aan werkgevers

Een uitgebreide toelichting van de wijzigingen is te lezen op de website van de AWVN>

Bron: AWVN

Rubriek: Arbeidsrecht, Sociale zekerheid algemeen

Dossiers: Prinsjesdag 2021

Informatiesoort: Nieuws

  415
Gerelateerde artikelen