VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij dat eerdere fiscale plannen voor ondernemers zijn teruggedraaid in het hoofdlijnenakkoord. Bijvoorbeeld de belasting bij het kopen van aandelen en de verhogingen van de energiebelasting en CO2-heffing. "Dit zou schadelijk zijn geweest voor het ondernemings- en investeringsklimaat", stellen de ondernemersorganisaties.

In z 'n algemeenheid vinden de ondernemersorganisaties het terecht dat aandacht wordt besteedt aan ondernemerschap en het verdienvermogen van bedrijven. De organisaties zijn ook blij met onder meer de nadruk op stabiel beleid. "Alleen zo creëren we stabiliteit en zekerheid die ondernemers nodig hebben om te kunnen investeren in de grote opgaven."

Wel maken de koepelorganisaties zich zorgen om onder meer het beëindigen van het Nationaal Groeifonds en het korten op de middelen voor onderzoek "in een tijd waarin innovatie belangrijker is dan ooit".

Eerder werd al bekend dat de formerende partijen af willen van de voorgenomen beëindigen van de vrijstelling van dividendbelasting bij de inkoop van eigen aandelen en de versobering van de 30%-regeling. Het plan om grote vervuilende bedrijven vanaf 2028 meer te laten betalen voor hun CO2-uitstoot gaat eveneens van tafel. In april werd bekend dat het demissionaire kabinet de heffing op een deel van de CO2-uitstoot van vervuilende bedrijven vanaf 2028 verder wil verhogen, om die bedrijven ertoe aan te zetten sneller te vergroenen. Met het geld dat de maatregel zou opleveren, zouden bedrijven met een lagere uitstoot worden ontzien, was het idee.

Bron: VNO-NCW/MKB Nederland

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Fiscaal ondernemingsrecht

247

Gerelateerde artikelen