In de vennootschapsbelasting kan een ondernemer zijn verliezen verrekenen met de winsten van het voorgaande jaar en de zes volgende jaren. Verreken dan eerst het verlies uit 2019 omdat dit jaar namelijk minder lang verrekenbaar is dan bijvoorbeeld het verlies uit 2018. Deze regeling werkt zo in het voordeel van de onderneming.

Uit het Belastingpakket 2019 volgde dat de termijn voor voorwaartse verliesverrekening in de vennootschapsbelasting vanaf 2019 beperkt is tot zes jaar. Om nadelige gevolgen te voorkomen is destijds overgangsrecht getroffen. Verliezen uit 2019 worden eerder verrekend dan verliezen uit 2018 en 2017. Voor de verliezen uit 2018 en 2017 geldt immers nog de oude termijn voor verrekening van negen jaar.

Staat er voor 2021 ook een verlies aan te komen, dan moet de ondernemer rekening houden met de gevolgen voor de verrekening van verliezen uit 2017 en 2018. Het verlies dat hij in 2019, 2020 en 2021 behaalt, zal hij namelijk eerst moeten verrekenen. Daarna komt pas een verrekening van verliezen uit 2017 en 2018 aan de beurt.

Op de website van de Belastingdienst is een overzicht gepubliceerd van alle veranderingen in de vennootschapsbelasting 2019 met onder meer de wijziging in de verliesverrekening. Lees ook het artikel Wijzigingen in de (voorlopige aanslag) vennootschapsbelasting 2019 op TaxLive.

Een fiscaal verlies verrekenen met (toekomstige) winsten is dus mogelijk, maar de termijnen luisteren nauw en antimisbruikbepalingen liggen op de loer. Een van de misbruikbepalingen moet voorkomen dat er handel ontstaat in verliesvennootschappen. Deze anti-misbruikbepaling verbiedt dat verliezen van een vennootschap waarvan de onderneming is gestaakt, benut kunnen worden door een nieuwe aandeelhouder die de overgenomen vennootschap gaat gebruiken voor nieuwe winstgevende ondernemingsactiviteiten.

Wilt u meer weten over de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting? Lees dan het gratis thema hierover op de Navigator.

Verliesverrekening in de inkomstenbelasting

Als ondernemer in de inkomstenbelasting geldt dat verliezen verrekenbaar zijn met de winsten van de drie voorafgaande jaren en de negen volgende jaren. Dit is niet gewijzigd. De verliesverrekening kent wel een verplichte volgorde: eerst de drie voorafgaande jaren en dan de negen volgende jaren. Verliezen die in die periodes niet kunnen worden verrekend, verdampen. Die verliezen kunnen dus niet worden verrekend.

Let op: Verlies uit aanmerkelijk belang in box 2 mag vanaf 2019 alleen nog worden verrekend met inkomen uit aanmerkelijk belang van het voorafgaande kalenderjaar en de 6 daaropvolgende jaren. Verlies van vóór 2019 kan de AB-houder blijven verrekenen met het inkomen uit aanmerkelijk belang van het voorafgaande jaar en de 9 volgende kalenderjaren.

NB: Verliezen uit box 1 kunnen niet worden verrekend met positieve resultaten uit box 2 of box 3.

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting

Dossiers: Prinsjesdag 2018

584

Gerelateerde artikelen