Binnenkort worden de tegemoetkomingen op basis van de Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl) uitbetaald. De Belastingdienst verrekent deze tegemoetkoming met (naheffings)aanslagen die nog niet zijn betaald. De dienst doet dan ook een oproep aan werkgevers om gebruik te maken van het bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis om verrekening te voorkomen.

Let op: Vraag uiterlijk donderdag 18 juni 2020 dit bijzonder uitstel van betaling aan om verrekening te voorkomen.

De Wtl bestaat uit loonkostenvoordelen, het lage-inkomensvoordeel (LIV) en het lage-inkomensvoordeel voor jongeren (Jeugd-LIV). Als een werkgever recht heeft op een tegemoetkoming Wtl, dan krijgt hij de definitieve berekening van de Belastingdienst tussen 24 juni en 30 juni 2020. De uitbetaling vindt plaats in de 1e week van juli.

Moet de werkgever nog belastingaanslagen betalen, bijvoorbeeld een naheffingsaanslag loonheffingen of btw, dan verrekent de Belastingdienst die normaal gesproken met de tegemoetkoming. Maar dat doet de dienst niet als de werkgever voor die aanslagen bijzonder uitstel van betaling heeft gevraagd en gekregen.

De aanvraag voor bijzonder uitstel kan de werkgever online doen op de website van de Belastingdienst. De voorwaarden en andere details over het bijzondere uitstel staan in het Dossier Coronavirus.

Bron: Belastingdienst

Rubriek: Loonbelasting, Premieheffing

Informatiesoort: Nieuws

Dossiers: Corona

  454
Gerelateerde artikelen