Het UWV meldt dat werkgevers voortaan via het 'werkgeversportaal' de voortgang kunnen volgen van het proces nadat zij bezwaar hebben gemaakt tegen een beslissing van het UWV.

Een bezwaar doorloopt in het werkgeversportaal na indiening vier stappen, te weten 1) Ontvangen, 2) In behandeling, 3) Beslissing en 4) Afgehandeld. Deze verbetering is ook te zien bij bezwaren die door werknemers worden ingediend in Mijn UWV. In de toekomst zullen meer zaken op deze manier te volgen zijn in het werkgeversportaal en Mijn UWV, aldus de organisatie.

NB: Het UWV wijst erop dat werkgevers alleen bezwaar kunnen maken als dat ook in de beslissing van het UWV staat. Tegen een beslissing over een ontslagaanvraag kan bijvoorbeeld geen bezwaar worden gemaakt.

Bron: UWV

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Sociale zekerheid algemeen

93

Gerelateerde artikelen