De Ecofinraad heeft een overzicht gepubliceerd over de voortgang van de fiscale dossiers onder het Spaanse voorzitterschap. In het overzicht is een stand van zaken gegeven van de fiscale EU-richtlijnvoorstellen, zoals FASTER, ATAD3, BEFIT, Transfer pricing en HOT.

Tijdens het Spaanse voorzitterschap is de aanpak van brievenbusfirma’s in ATAD3, de Unshell proposal, verder besproken. Een compromis kon niet worden bereikt waarna meerdere alternatieven zijn voorgesteld, waaronder een tweefasenaanpak. Ook hierover kon geen consensus worden bereikt. Meer gesprekken zijn nodig om tot een compromistekst te komen.

Ook over het FASTER-voorstel (Faster and Safer Relief of Excess Withholding Taxes) moet verder worden gesproken. Verder heeft de Europese Commissie op 12 september 2023 drie nieuwe EU-richtlijnvoorstellen ingediend op het gebied van winstbelasting: BEFIT, Transfer Pricing en HOT. Deze voorstellen worden nu door de lidstaten geanalyseerd.

Bron: EU

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Europees belastingrecht

137

Gerelateerde artikelen