Een meerderheid in de Tweede Kamer wil in 2013 de mogelijkheid creëren om het levenslooptegoed te laten vrijvallen. Voor tegoeden onder de 3000 euro was al voorzien in een verplichte vrijval. De Kamer wil nu voor tegoeden van meer dan 3000 euro een keuzemogelijkheid om dit eenmalig in 2013 bestedingsvrij op te kunnen nemen. Van het tegoed zou slechts 80 procent in de heffing betrokken moeten worden (80%-regeling) om het progressienadeel van de eenmalige opname te mitigeren. Weekers doet de suggestie om die 80%-regeling ook van toepassing te laten zijn op de tegoeden van minder dan 3000 euro. De maatregel moet nog nader uitgewerkt worden.

 

Impuls economie

Neppérus (VVD) deed deze suggestie samen met Groot (PvdA) in het wetgevingsoverleg Belastingplan 2013 en aanverwante wetten, nadat zij daar in de schriftelijke ronde al op hadden voorgesorteerd.  Op dit moment zit er ongeveer 5,5 miljard euro spaartegoed in de levensloopregeling. Een opname in 2013 zou een impuls voor de economie kunnen zijn, zo is de redenering. De opbrengst voor de schatkist is daarentegen gering. De levensloopregeling zou worden omgezet in het vitaliteitssparen, maar door laatstgenoemde regeling is bij het Herfstakkoord, vooruitlopend op het Regeerakkoord, een streep gezet. De budgettaire opbrengst is benut voor de dekking van onder meer het niet doorgaan van de forenzentaks. Het enige voordeel voor de schatkist is nu dat belastingheffing over levenslooptegoed naar voren wordt gehaald, waardoor een rentevoordeel ontstaat. Dit is begroot op 15 miljoen euro, wat volgens Neppérus eventueel besteed zou kunnen worden aan verruiming van de nieuwe regeling voor de restschuld. De rente over een restschuld van de verkochte eigen woning is nog 5 jaar aftrekbaar is, zo is bij nota van wijziging inmiddels geregeld. Staatssecretaris Weekers stuurt aanstaande dinsdag nog een brief aan de Tweede Kamer met technische details over vrijval van het levenslooptegoed. In de loop van de week zal dan ook duidelijk worden hoe de regeling er precies uit gaat zien.

AOW-gat

De coalitiepartijen komen ook met een amendement om aanvullend pensioen naar voren te kunnen halen (of prepensioen langer te laten doorlopen). Mensen die al met prepensioen zijn, konden niet anticiperen op de AOW verhoging en lopen aan tegen een AOW-gat. Doordat hun AOW een of meerdere maanden later ingaat dan gepland, ontstaat het risico dat zij geen inkomen hebben, zo betoogde Groot. Het aanvullend pensioen naar voren halen of prepensioen langer laten doorlopen, kan voorzien in deze leemte. Groot erkende wel dat daardoor het aanvullend pensioen  omlaag gaat, wat Bashir (SP) deed verzuchten dat het hier om een sigaar uit eigen doos gaat.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht, Loonbelasting

0

Gerelateerde artikelen