"Voor de omvang van de vrijgestelde waardeveranderingen waarop de landbouwvrijstelling van toepassing is, is de waarde in het economisch verkeer bij agrarische bestemming, kortweg de WEVAB, beslissend. De WEVAB betreft de verkoopwaarde van de grond met een blijvend agrarisch gebruik. Waardeveranderingen boven de WEVAB-waarde zijn sinds 27 juni 2000 niet langer vrijgesteld."

Dat schrijft agrarisch expert Luc Adriaansen in het thema De landbouwvrijstelling in de winstsfeer. De landbouwvrijstelling is opgenomen in de inkomstenbelasting. De vrijstelling – die door de schakelbepaling ook van toepassing is in de vennootschapsbelasting – regelt kort gezegd dat de waardeverandering van grond niet tot de winst uit landbouwbedrijf behoort, voor zover die waardeverandering is toe te rekenen aan de ontwikkeling van de WEVAB-waarde.

Een belangrijke voorwaarde voor toepassing van de vrijstelling is dat de landbouwgrond in technisch fysieke zin nagenoeg geheel in gebruik moet zijn voor het eigen landbouwbedrijf. Houdt hierbij rekening met bepaalde voordelen en factoren die van invloed kunnen zijn op de toepassing van de vrijstelling, zo adviseert Adriaansen.

Verder merkt de auteur op dat de landbouwvrijstelling niet van toepassing is bij de exploitatie van een zonnepark op landbouwgrond. "Gemengd gebruik van de grond maakt dit niet anders. De grond moet immers nagenoeg geheel in gebruik zijn voor het eigen landbouwbedrijf", zo schrijft hij onder de aandachtspunten van dit thema.

Het thema met de titel De landbouwvrijstelling in de winstsfeer staat online op de Navigator van Wolters Kluwer en is voor abonnees vrij toegankelijk.

----------------------

De Navigator van Wolters Kluwer ontsluit haar enorme hoeveelheid aan informatie eveneens via zogeheten thema's: inleidende beschrijvingen van belangrijke fiscale onderwerpen met verwijzingen naar onder meer relevante wetgeving, standaardarresten, modellen en naslagwerken. Een compleet overzicht van alle thema's, gerangschikt op rechtsgebieden, staat op een speciale pagina van TaxLive.

Bron: Redactie TaxLive

Rubriek: Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting

Informatiesoort: Nieuws

Dossiers: Agro

  227
Gerelateerde artikelen