Een groot billboard met een afbeelding van Weekers tijdens de verkiezingscampagne was geen goed idee, zo verklaarde de bewindsman tijdens een ingelast debat. Weekers ging door het stof en erkende zelf dat hij bij de financier van het billboard, de afgetreden wethouder Van Rey (VVD) van Roermond, had moeten doorvragen. De verbinding die voorts is gelegd tussen de sponsoring van het billboard en de keuze voor een belastingkantoor in Roermond en de handelswijze bij een verzoek om advies door Van Rey, betreurt de bewindsman evenzeer. Persoonlijke belangen hebben volgens Weekers echter geen enkele rol gespeeld.

 

Niet handig

Het opereren van Weekers was dus niet zo handig, zo concludeerde ook premier Rutte. Verdere consequenties worden hieruit vooralsnog niet getrokken, temeer daar de Staatssecretaris voorafgaand aan het debat een uitgebreid dossier aan de Kamer stuurde met het gehele feitencomplex. Groot (PvdA) merkte treffend  op dat hij geen rokend pistool in het dossier kon ontdekken dat keuzeprocessen op oneigenlijke wijze zouden zijn beïnvloed. De Kamer gelooft dat de persoonlijke overwegingen van Weekers geen rol hebben gespeeld bij de besluitvorming. Van Vliet (PVV) bleef het wel zeer opmerkelijk vinden dat Van Rey een brief schreef aan Weekers, waarna hij binnen anderhalve week aan tafel zat bij een hoge functionaris van de Belastingdienst. Andere brievenschrijvers zou deze snelle behandeling zeker niet ten deel vallen, zo schatte het Kamerlid in.

Kosten billboard

Een openstaand punt blijft nog de kosten van het billboard. Weekers refereerde in zijn brief aan een opmerking van Van Rey dat de kosten € 3000 zouden bedragen. Dat leek een aantal Kamerleden wat aan de lage kant voor de, op 35 meter hoogte langs de A73 geplaatste, gigantische verkiezingsposter. Deze kosten zijn van belang omdat de wet financiering politieke partijen voorschrijft dat alle giften, inclusief de bijdragen in natura, boven de € 4500 openbaar gemaakt dienen te worden. Weekers kon echter geen duidelijkheid geven over de precieze kosten en of er dus een wettelijke bepalingen zou zijn overtreden. Op dit punt kan het dossier nog een staartje krijgen.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht, Belastingrecht algemeen

0

Gerelateerde artikelen