Staatssecretaris Weekers van Financiën staat positief tegenover het amendement van Tweede Kamerlid Schouten (CU). Zij wil dat schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012 ook in aanmerking kunnen komen voor de eenmalig tijdelijk extra verhoogde schenkingsvrijstelling van € 100.000. Tijdens het vandaag gehouden debat over het pakket Belastingplan 2014 gaf Weekers aan sympathie te hebben voor de gedachte achter dit amendement omdat het de aflossing van oude restschulden stimuleert.

De bewindsman lijkt hiermee van mening te zijn veranderd, want in zijn laatste schriftelijke antwoorden van 8 november 2013 over het Belastingpakket voor 2014 gaf hij nog aan de verhoogde schenkingsvrijstelling niet te willen uitbreiden naar restschulden ontstaan vóór 29 oktober 2012 (oude restschulden). Als redenen hiervoor noemde hij budgettaire consequenties en hoge uitvoeringskosten.

Uitbreiding tot oude restschulden

Volgens Schouten leidt haar amendement tot een eenmalige derving van € 5 miljoen in 2014. Dekking hiervoor wordt gevonden door alleen in het jaar 2014 de grens tussen de tariefschijven in de Successiewet te verlagen met € 3.000.

Weekers laat weten dat de uitbreiding tot alle restschulden uitvoeringstechnisch complex is. "Er zijn geen gegevens over oude restschulden. Afbakening is dus wel lastig', aldus de bewindsman. Ook vergt dit amendement volgens hem extra uitvraag van gegevens bij burgers en de inzet van extra controlecapaciteit.

Nu het amendement is gedekt en Weekers naar eigen zeggen de gedachte erachter snapt, laat hij het oordeel hierover aan de Kamer. Maar, zo benadrukt hij, "in de uitwerking moet de bewijslast echt bij de mensen zelf liggen en niet dat de Belastingdienst overal achteraan moet gaan".

Dekking

Tijdens het debat vroeg Tweede Kamerlid Bashir (SP) nog om opheldering over de dekking. Weekers had hierover aangegeven dat de eerste tariefschijf in de Successiewet dan met € 3.000 wordt verkort. Schouten gaf aan dat de toelichting op dat punt wat uitgebreider had gekund. "Het gaat om het volgende. Nu ligt de schijflengte bij 10% op €118.000. Die wordt dan voor één jaar verlaagd naar €115.000. Het betreft dus niet de lagere inkomens. Nu ga je bij een schenking van boven de €118.000 naar het 20%-tarief. Dat wordt een schenking van boven de €115.000 à €116.000."

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Loonbelasting

Dossiers: Prinsjesdag 2013

0

Gerelateerde artikelen