De Vereniging van Hogere ambtenaren bij het Ministerie van Financiën (VHMF) verkondigt een minderheidsstandpunt met haar kritiek op het wetsvoorstel Wet vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst. Dat is de strekking van de reactie van staatssecretaris Weekers op het persbericht dat de vereniging deze week naar buiten bracht.
De VHMF maakt zich 'grote zorgen' over onder meer het inkorten van navorderingstermijn bij onjuiste aangifte tot drie jaar. Dat komt neer op rechtsbescherming voor de verkeerde groep, aldus de vereniging in een persbericht dat de aandacht trok van landelijke dagbladen. 
 
De VHMF maakte daarbij van de gelegenheid gebruik nogmaals te pleiten voor het ombouwen van de inkomstenbelasting tot een belasting op aangifte. Die thematiek stond dit voorjaar centraal op een door Weekblad Fiscaal Recht georganiseerde bijeenkomst in Nieuwspoort. De daar aanwezige Kamerleden Groot (PvdA) en Van Vliet (PVV) nodigden toen VHMF-voorzitter Erik Rutten meteen uit voor een nog te houden hoorzitting in de Tweede Kamer.
 
Internetconsultaties
Die hoorzitting heeft nog niet plaatsgevonden, maar inmiddels is wel het wetsvoorstel Wet vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst naar de Tweede Kamer gestuurd. En daarin is de kern van de VHMF-voorstellen niet terug te vinden. "In de toelichting is aangegeven waarom het kabinet niet voor dit alternatief gekozen heeft", zo stelt staatssecretaris Weekers in een vandaag naar de Kamer gestuurde brief, die een reactie is op het VHMF-persbericht. Weekers verzekert in de brief ook dat het wetsvoorstel "tot stand is gekomen in nauwe samenwerking met de Belastingdienst en dat de inhoud ook door de specialisten en de leiding van de Belastingdienst wordt onderschreven". De VHMF, met andere woorden, verkondigt een minderheidsstandpunt. Dat het wetsvoorstel wel op steun kan rekenen vanuit de praktijk blijkt volgens Weekers ook uit de gehouden internetconsultaties voorafgaand aan het definitieve voorstel.
 
'Goede sfeer'
De publicitaire actie van de VHMF volgt zes weken nadat een delegatie van de vereniging met Weekers gesproken heeft over het wetsvoorstel. Dat was volgens betrokkenen "een prima gesprek in een goede sfeer", maar ook toen al bracht de vereniging naar buiten 'grote problemen te zien' in de verkorting van de aanslag- en navorderingstermijn.
 
Controledichtheid
Het is niet de eerste keer dat de VHMF openlijk de confrontatie zoekt met de staatssecretaris. Dit voorjaar stelde Rutten dat er in het midden- en kleinbedrijf met horizontaal toezicht geen verantwoorde controledichtheid te behalen is, aangezien kleine bedrijven in mindere mate beschikken over de interne controlemechanismen die voor horizontaal toezicht onmisbaar zouden zijn. Weekers zei toen dat er "geen echt verschil van inzicht" was tussen Belastingdienst en VHMF, maar distantieerde zich wel van de conclusies die de vereniging trok.
 

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Bronbelasting, Invordering

0

Gerelateerde artikelen