De Werkgroep Fiscale aspecten fosfaatregelingen melkveehouderij is voor het eerst bijeen geweest. In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van de Belastingdienst, de ministeries van Financien en Economische Zaken, LTO Nederland en de Vereniging van Accountants- en Belastingadviesbureaus (VLB).

De werkgroep is ingesteld door het Platform Landbouw (PL) en heeft als doel om duidelijkheid te verschaffen aan melkveehouders,adviseurs en belastingdienstmedewerkers over de fiscale aspecten rondom fosfaatregelingen. Het verslag van de bijeenkomst is hier te downloaden.
 
De werkgroep komt 21 juni a.s. opnieuw bijeen.
 

 

Bron: VLB

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting, Milieuheffingen

Dossiers: Agro

0

Gerelateerde artikelen