De Belastingdienst gebruikt de werkinstructie verzuimboetes niet meer voor aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting die binnengekomen zijn na 31 december 2015. Voor aangiften die na deze datum binnenkomen, is het boetebeleid uit het Besluit Bestuurlijke Boeten van toepassing.
Het boetebeleid is sinds 1 januari 2016 gewijzigd omdat paragraaf 21.8 van het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst is vervallen. De werkinstructie Gemaakte werkafspraken behandeling aangifteverzuimboeten inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting hield hiermee verband.
 
De Belastingdienst heeft in april 2014 met het Ministerie van Financiën afgesproken hoe in de praktijk zal worden omgegaan met matiging van aangifteverzuimboetes IB en Vpb. Halverwege vorig jaar werd deze werkinstructie na een WOB-procedure openbaar (zie V-N 2015/36.5). De afspraken hielden in dat als de belastingplichtige laat zien dat zijn aangiftegedrag is verbeterd, de boete wordt verminderd tot € 49 IB en € 246 Vpb.
 

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Bronbelasting

10

Gerelateerde artikelen