Divosa, de vereniging van leidinggevenden in het 'sociaal domein', heeft een werkwijzer ontwikkeld voor gemeente-ambtenaren die ondernemers helpen wanneer ze in de schulden raken en een beroep willen doen op de het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz).

Ondernemers met schulden kunnen hulp zoeken bij de gemeente. Wanneer sprake is van een levensvatbaar bedrijf en de ondernemer voldoet aan de voorwaarden, kan het Bbz worden ingezet. Divosa heeft nu de werkwijzer "Dienstverlening voor zelfstandigen met schulden inrichten" ter beschikking gesteld.

Daarnaast heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onder de titel 'Ondernemend uit de schulden, gemeenten bieden hulp' filmpjes laten maken van een viertal organisaties die gemeenten kunnen inzetten om hen te helpen bij de schuldhulpverlening aan ondernemers.
 

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Sociale zekerheid bijstand

0

Gerelateerde artikelen