Intermediairs zoals belastingadviseurs, accountants en financiële instellingen zijn vanaf 1 juli 2020 verplicht om grensoverschrijdende constructies die gebruikt kunnen worden om belasting te ontwijken bij de Belastingdienst te melden. Het wetsvoorstel hiervoor is vrijdag ingediend bij de Tweede Kamer.

Met het nieuwe waarschuwingssysteem krijgen belastingdiensten meer informatie over potentiële misbruiksituaties, zodat zij hierop actie kunnen ondernemen. Het kabinet hoopt dat dit ook een preventieve werking krijgt op het aantal potentieel agressieve fiscale adviezen.

De informatie die vanaf 1 juli 2020 geleverd moet worden gaat terug tot 25 juni 2018 en hoeft pas uiterlijk 31 augustus 2020 aan de Belastingdienst te worden verstrekt. Dit vloeit voort uit een Europese richtlijn die in maart vorig jaar is aangenomen. Als intermediairs niet aan de verplichting voldoen dan staat hier een boete of zelfs strafrechtelijke vervolging tegenover.

Als er vanaf 2020 een melding wordt gedaan dan betekent dit dat een belastingconstructie voor de Belastingdienst mogelijk de moeite van het verder onderzoeken waard is. Als gevolg van de Europese richtlijn krijgen de belastingdiensten van alle lidstaten toegang tot een database met informatie over deze constructies, die door de Europese Commissie wordt opgericht. De Belastingdienst krijgt zo meer inzicht in welke structuren gebruikt worden en kan hierop actie ondernemen.

Wetsvoorstel

Memorie van Toelichting

Advies Raad van State

Nader rapport

Uitvoeringstoets Belastingdienst

Bron: Ministerie van Financiën

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Europees belastingrecht

Focus: Focus

Carrousel: Carrousel

13

Gerelateerde artikelen