Mogelijk agressieve grensoverschrijdende fiscale planningsconstructies moeten bij de belastingautoriteiten worden gemeld door belastingplichtigen of hun intermediairs. Deze inlichtingen moeten vervolgens worden gedeeld met de belastingautoriteiten in andere lidstaten. Dat staat in een richtlijn die de Raad van de Europese Unie heeft uitgevaardigd en die 25 juni 2018 in werking treedt. De EU-lidstaten dienen de richtlijn uiterlijk op 31 december 2019 te implementeren in de nationale wetgeving, om deze toe te passen vanaf 1 juli 2020.

De melding van mogelijk agressieve grensoverschrijdende fiscale planningsconstructies moet bijdragen aan de inspanningen een eerlijk belastingklimaat op de interne markt te scheppen. Er is een lijst samengesteld van de kenmerken en elementen van transacties die een sterke aanwijzing voor belastingontwijking of belastingmisbruik vormen. Deze aanwijzingen worden “wezenskenmerken” genoemd. Een dergelijk wezenskenmerk is bijvoorbeeld een vennootschapsbelastingtarief van nul of bijna-nul.

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Europees belastingrecht

Editie: 8 juni

13

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen