Hof Amsterdam beslist dat X niet geslaagd is in het bewijs dat hij giften aan de Islamitische Universiteit Europa heeft gedaan. Giftenaftrek terecht geweigerd.

Belanghebbende, X, claimt in zijn aangifte ib/pvv 2012 giftenaftrek. Het betreft giften aan de Islamitische Universiteit Europa (hierna: instelling Y). De ANBI-status van instelling Y is op 6 januari 2014 met terugwerkende kracht tot 2 januari 2008 ingetrokken. Eind 2016 heeft de FIOD drie bestuurders van instelling Y opgepakt op verdenking van witwassen, valsheid in geschrifte en fraude met giftenaftrek. Bij de aanslagregeling weigert de inspecteur de door X geclaimde giftenaftrek. De rechtbank verklaart het beroep van X gegrond. De inspecteur komt in hoger beroep.

Hof Amsterdam beslist dat X met het overleggen van schriftelijke bescheiden, te weten kwitanties, donatieverklaring en bankafschriften, niet het bewijs heeft geleverd voor de giften aan instelling Y. Naar aanleiding van het strafrechtelijk onderzoek bij instelling Y is namelijk vast komen te staan dat het om gekochte (valse) kwitanties gaat. Aan deze kwitanties en donatieverklaring komt geen of in ieder geval slechts een zeer beperkte bewijskracht toe. X maakt vervolgens niet aannemelijk dat hetgeen op de door hem overgelegde kwitanties en donatieverklaring is vermeld overeenkomt met de werkelijkheid. De giftenaftrek is terecht geweigerd. Het hoger beroep is gegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 8:42

Wet inkomstenbelasting 2001 6.39

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Bronbelasting, Inkomstenbelasting

Instantie: Hof Amsterdam

Editie: 8 juni

2

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen