Rechtbank Den Haag oordeelt dat sprake is van afkoop van partneralimentatie. X heeft in 2009 haar recht op partneralimentatie prijsgegeven voor een verbintenis van een geheel andere inhoud, namelijk een lening waarmee zij de band met haar ex-echtgenoot v.w.b. de partneralimentatie heeft verbroken.

Belanghebbende, X, en haar ex-echtgenoot Y sluiten in 2006 een echtscheidingsconvenant waarin aan X een partneralimentatie wordt toegekend. In 2009 stelt Y via een Stichting Particulier Fonds (SPF) € 350.000 ter schikking aan zijn twee minderjarige kinderen. In een aanhangsel op de echtscheidingsconvenant leggen X en Y in 2009 vast dat de partneralimentatie komt te vervallen en dat X van haar minderjarige kinderen een (rentedragende) lening van € 350.000 ontvangt waarmee de bancaire-hypotheekschuld op het woonhuis van X gedeeltelijk wordt afgelost. Aldus geschiedt. X betaalt geen rente aan de kinderen. In 2016 lost X de lening aan haar kinderen af en sluit X een hypothecaire lening af bij een reguliere geldverstrekker. De inspecteur stelt dat in 2009 sprake is geweest van afkoop van alimentatie tot een bedrag van € 350.000 en legt X een navorderingaanslag op. Verder accepteert de inspecteur voor het jaar 2011 de in aftrek gebrachte post aan hypotheekrente van € 17.500 niet.

Rechtbank Den Haag oordeelt dat in 2009 sprake is geweest van een afkoop van partneralimentatie. X heeft haar recht op partneralimentatie prijsgegeven voor een verbintenis van een geheel andere inhoud, namelijk een lening waarmee zij de band met haar ex-echtgenoot v.w.b. de partneralimentatie heeft verbroken. De rechtbank stelt de afkoop schattenderwijs vast op € 100.000. Voor wat betreft het jaar 2011 concludeert de rechtbank dat X nooit enige rente aan haar kinderen heeft betaald zodat de inspecteur terecht de in aftrek gebrachte hypotheekrente heeft gecorrigeerd.

Lees ook het thema Navordering

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 16

Wet inkomstenbelasting 2001 3.147

Wet inkomstenbelasting 2001 3.120

Wet inkomstenbelasting 2001 3.110

Wet inkomstenbelasting 2001 3.146

Wet inkomstenbelasting 2001 3.102

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Bronbelasting, Inkomstenbelasting

Instantie: Rechtbank Den Haag

Editie: 8 juni

3

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen