De Nationale ombudsman oordeelt dat bij vertraagde achterwaartse verliesverrekening soms recht bestaat op coulancerente.

X klaagt bij de Nationale ombudsman over de afwijzende beslissing van de Staatssecretaris van Financiën op haar verzoek om een vergoeding van coulancerente op grond van onderdeel 24 van het Besluit Fiscaal Bestuursrecht.

De Nationale ombudsman oordeelt dat bij vertraagde achterwaartse verliesverrekening soms recht bestaat op coulancerente. De ombudsman is het eens met de staatssecretaris dat de fiscus in de regel geen coulancerente moet vergoeden. In bijzondere situaties moet daar voor de ombudsman echter toch ruimte voor zijn. Het gaat dan met name om dat deel van de (definitieve) verliesverrekeningsbeschikking waarvoor de belanghebbende geen voorlopige verliesbeschikking kan aanvragen. Voor dat deel ligt het niet in de macht van de belanghebbende om rentenadeel te voorkomen. De ombudsman verklaart de klacht gegrond en adviseert de Minister van Financiën om X alsnog een vergoeding van coulancerente te verlenen.

Wetsartikelen:

Besluit Fiscaal Bestuursrecht 24

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting

Instantie: Nationale ombudsman

Editie: 8 juni

9

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen