Het bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstel toezicht trustkantoren 2018 wordt gewijzigd. Op de eerste plaats wordt een gat gedicht waarmee het wetsvoorstel omzeild zou kunnen worden. Daarnaast wordt de hoogte van de omzetgerelateerde boete gelijk getrokken met de regeling hiervoor in de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn. Dat staat in de nota van wijziging die – samen met de nota naar aanleiding van het verslag - naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Geconstateerd is dat met betrekking tot trustdienst b (verlenen van domicilie en verrichten van aanvullende diensten) omzeiling van het verbod van verlenen van trustdiensten zonder vergunning van De Nederlandsche Bank (DNB ), mogelijk is. Dit wordt wel het opknippen van de trustdienst genoemd. Dit gat wordt nu met een wijziging van het wetsvoorstel gedicht.

De omzetgerelateerde boete die DNB kan opleggen wordt verhoogd van tien naar twintig procent.

Met het wetsvoorstel toezicht trustkantoren 2018 komt een verdergaande regulering van het verlenen van trustdiensten. De normen waaraan trustkantoren moeten voldoen, worden aangescherpt en het instrumentarium dat DNB als toezichthouder kan inzetten, wordt uitgebreid.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Civiel recht algemeen

Editie: 8 juni

3

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen