De Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten wordt gewijzigd. Het betreft de mogelijkheid tot het deactiveren van een eerder geactiveerde quotumheffing en het niet heffen over het eerste jaar van de quotumheffing na activering daarvan. Deze twee maatregelen zijn in een wetsvoorstel opgenomen dat door de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij de Tweede Kamer is ingediend.

Het wetsvoorstel brengt wijzigingen aan in de Wet financiering sociale verzekeringen, de Ziektewet en de Wet tegemoetkomingen loondomein. Tevens wordt een wettelijke omissie gerepareerd. Het betreft een technische wijziging om buiten twijfel te stellen dat een arbeidsbeperkte meetelt voor de banenafspraak en dat de werkgever aanspraak kan maken op de financiële voordelen van de no-riskpolis en het loonkostenvoordeel zolang iemand geregistreerd is voor de banenafspraak en de zgn. uitlooptermijn geldt.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Premieheffing

Editie: 8 juni

3

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen