De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen 1 januari 2017.
Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari 2017:
 
€ 1.551,60 per maand;
 
€ 358,05 per week;
 
€ 71,61 per dag.
 
Staatscourant
 

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Sociale zekerheid algemeen

2

Gerelateerde artikelen