De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen 1 juli 2016.

Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 juli 2016:
  • € 1.537,20 per maand;
  • € 354,75 per week;
  • € 70,95 per dag.

Dat staat in een besluit van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 9 mei 2016 met nr. 2016-0000109268.

 

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Sociale zekerheid algemeen

0

Gerelateerde artikelen