Afgelopen woensdag was het WFR Fiscaal Café geopend voor het debat over het onderwerp transfer pricing. Vanwege de coronamaatregelen vond de café-bijeenkomst met als thema 'Starbuckszaak: begin van het einde of redding van transfer pricing?' deze keer plaats zonder publiek maar wel in het vertrouwde Nieuwspoort. De livestream van de discussie plus de slides van de inleiders zijn nu na te zien op TaxLive.

De discussie stond onder leiding van Peter Essers, schrijver van het boek 'Starbuckszaak en haar dilemma’s'. Hij gaf eerst de ruimte aan de inleiders om hun verhaal te doen en hun stellingen te poneren. Dat waren Marlies de Ruiter (EY Tax Partner), Harry Roodbeen (directeur Algemene Fiscale Politiek en plv Directeur generaal Fiscale Zaken, Ministerie van Financiën) en Peter Wattel (hoogleraar Europees belastingrecht Universiteit van A’dam en advocaat-generaal Hoge Raad).

Daarna volgde het debat met het panel dat bestond uit Theo Elshof (Quantera Global, voormalig hoofd APA-team Rotterdam) en Cees Peters (docent en onderzoeker aan Tilburg University).

Aanleiding voor de themakeuze was de recente uitspraak van het EU Gerecht in de Starbuckszaak die veel vragen oproept over de toekomst van transfer pricing. Hoe zit het bijvoorbeeld met de fiscale autonomie van Nederland en wat zijn de belangrijkste EU- en OESO-ontwikkelingen op dit vlak? Het debat naar aanleiding van de stellingen van de inleiders maakte helder dat er nog lang geen eensgezindheid is onder fiscalisten over dit onderwerp.

De slides en stellingen van de inleiders zijn hier te downloaden. Hieronder staat het integrale videoverslag van de middag:

De sprekers beginnen hun inleidingen op 0:04:50 (De Ruiter), 0:18:35 (Roodbeen) en 0:36:11 (Wattel). De discussie start op 0:54:05.

Bron: Redactie TaxLive

Rubriek: Europees belastingrecht, Internationaal belastingrecht

Informatiesoort: Nieuws

Carrousel: Carrousel

Focus: Focus

  2398
Gerelateerde artikelen