Staatssecretaris Wiebes van Financiën neemt een reeks aanvullende maatregelen tegen belastingontduiking. Hij kondigt aan dat de kortingen op boetes voor zwartspaarders die vrijwillig inkeren volledig worden afgeschaft. Vergrijpboetes die zijn opgelegd aan adviseurs die meewerken aan belastingontduiking, kunnen openbaar gemaakt worden. Ook stelt Wiebes voor het verschoningsrecht voor advocaten en notarissen in de fiscaliteit in te perken.
De staatssecretaris schrijft dit vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. De maatregelen volgen onder meer op publicaties naar aanleiding van de Panama Papers. ,,Het kabinet vindt dat belastingontduiking moet worden aangepakt,'' aldus Wiebes. ,,Het is belangrijk dat iedereen de belasting betaalt die hij moet betalen. Dat sommige belastingbetalers hier onderuit proberen te komen door middel van fraude, is ontoelaatbaar.''

Afschaffen inkeerregeling

Door het afschaffen van de inkeerregeling kan de Belastingdienst straks boetes opleggen aan belastingplichtigen die inkeren binnen twee jaar nadat zij opzettelijk een onjuiste of onvolledige aangifte hebben gedaan. Nu maakt de wet nog een onderscheid tussen belastingplichtigen die inkeren vóór en na de termijn van twee jaar. De staatssecretaris heeft de boete voor belastingplichtigen die na twee jaar inkeren met ingang van 1 juli 2016 verhoogd van 60 procent naar 120 procent. Dit nieuwe boetemaximum gaat ook gelden voor mensen die binnen twee jaar inkeren.

Openbaarmaking vergrijpboetes

De Belastingdienst kan adviseurs die hun klanten helpen bij belastingontduiking straks steviger aanpakken. De staatssecretaris stelt voor dat onherroepelijke vergrijpboetes voor adviseurs die hebben meegewerkt aan belastingontduiking, openbaar gemaakt kunnen worden.

Fiscaal verschoningsrecht

De staatssecretaris stelt verder voor om het fiscaal verschoningsrecht voor notarissen en advocaten in te perken. Dit moet voorkomen dat de Belastingdienst niet adequaat belasting kan heffen en innen, omdat een zogeheten geheimhouder gebruikmaakt van het fiscaal verschoningsrecht.
 
De staatssecretaris zal in 2017 wetsvoorstellen in consultatie brengen waarin de verschillende maatregelen zijn uitgewerkt.   
 
 

Bron: Ministerie van Financiën

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Bronbelasting

0

Gerelateerde artikelen