De WOZ-waarde van een huurwoning gaat in het Woningwaarderingsstelsel ('puntensysteem') een rol spelen. De gewildheid en de locatie van een huurwoning komen zo beter tot uitdrukking bij de bepaling van de maximaal redelijke huurprijs.

Het kabinet heeft er op voorstel van minister Blok voor Wonen en Rijksdienst mee ingestemd het wijzigingsvoorstel naar de Tweede Kamer te sturen. Het kabinet voert daarmee een afspraak uit het Woonakkoord uit.
 
In het huidige stelsel worden oppervlakte en voorzieningen (keuken, sanitair, energieprestatie) gewaardeerd met punten die opgeteld een maximale huurprijs opleveren. De gewildheid en locatie van de woning komen minder goed tot hun recht. Door in de huurprijs de lokale marktsituatie mee te gaan wegen wordt investeren in nieuwe huurwoningen aantrekkelijker. Dit is belangrijk voor de doorstroming.
 
In het herziene stelsel wil het kabinet de categorieën woonomgeving en woonvorm (eengezinswoning, flat) vervangen door een waardering op basis van de WOZ-waarde. Met deze vereenvoudiging weegt de WOZ-waarde voor ongeveer een kwart mee in het puntentotaal. Met behoud van de verdiencapaciteit voor verhuurders vervallen ook de zogeheten schaarstepunten ('Donnerpunten') in de 10 regio's waar de woningmarkt het meest gespannen is.
 
De aanpassingen leiden ertoe dat afhankelijk van de WOZ-waarde de maximale huurprijs kan variëren. Het stelsel is zo ingericht dat daarbij in schaarstegebieden geen schokeffecten voorkomen. Bovendien mag de huur niet verder stijgen dan met het jaarlijks vastgestelde wettelijke percentage. Een huurder kan om een huurverlaging vragen als de nieuwe maximale huurprijs onder het niveau van de feitelijke huurprijs komt.
 
Het kabinet streeft ernaar het nieuwe Woningwaarderingsstelsel per 1 juli 2015 in te voeren.

 

Bron: Ministerie van Wonen en Rijksdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Waardering onroerende zaken, Verbintenissenrecht

0

Gerelateerde artikelen