Ziekte mag niet leiden tot een lagere WW-uitkering voor iemand die daarna zijn of haar baan verliest. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB), de hoogste rechter op het gebied van onder meer sociale zekerheid, woensdag bepaald.
Het betreft een uitspraak in een zaak die een werkneemster had aangespannen tegen uitkeringsinstantie UWV. Zij was geruime tijd ziek geweest, en had in het tweede ziektejaar haar loon niet volledig doorbetaald gekregen. Toen zij zes maanden na haar herstel werkloos raakte, werd daardoor een lager dagloon vastgesteld. Daardoor ontving zij ook een lagere WW-uitkering.
 
Het UWV moet van de CRvB het dagloon van de vrouw opnieuw berekenen op basis van het loon dat zij ontving voordat zij ziek werd. Tegen die uitspraak is geen beroep meer mogelijk.
 

Bron: ANP

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Sociale zekerheid ziektekosten, Sociale zekerheid werkloosheid

1

Gerelateerde artikelen