Is het fiscaal toegestaan als iemand vlak voor het einde van het jaar geld van zijn rekening haalt en dat geld in het nieuwe jaar weer terugstort om zo heffing van box 3 te voorkomen? Of riskeert diegene een boete?
Het gaat om het volgende gefingeerde geval. Een man heeft momenteel € 31.000 op zijn spaarrekening staan. Omdat hij wil voorkomen dat hij over het belastingjaar 2018 in box 3 belasting moet betalen, overweegt hij om € 1.000 contant op te nemen. Is dit fiscaal toegestaan of riskeereen boete?
 
In box 3 worden alle bezittingen in aanmerking genomen. Er zijn echter uitzonderingen. Zo zijn kunstvoorwerpen vrijgesteld wanneer ze niet ter belegging zijn aangehouden. Maar ook roerende zaken voor eigen gebruik of voor gebruik binnen het gezin zoals bijvoorbeeld een auto of de inboedel van de woning zijn vrijgesteld.

Contant geld

Contant geld behoort net zo goed als het geld op een spaarrekening tot de bezittingen. Maar alleen als dat meer dan € 527 (bedrag 2018) is. Dit staat in artikel 5.10 onderdeel d Wet IB 2001. Onder dit vrijgestelde bedrag valt ook de waarde van bijvoorbeeld cadeau- of hotelbonnen en de waarde van cryptomunten zoals Bitcoin.

Saldinisten

Saldinisten zijn personen die voor het einde van het jaar grote bedragen aan contant geld opnemen van hun rekening, die zij in het begin van het daaropvolgende jaar weer terugstorten. Daarmee proberen zij deze bedragen aan het zicht van de Belastingdienst te onttrekken. De Belastingdienst heeft deze groep de laatste jaren steeds beter in het vizier. Als het contante geld bij de aangifte inkomstenbelasting wordt verzwegen kan de Belastingdienst navorderen en bij opzet of grove schuld een boete opleggen.

Belang voor de praktijk

Eerder had het kabinet het plan om de inkeerregeling per 2018 te laten vervallen. Het desbetreffende wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2018 is echter via een amendement gewijzigd. Door dit amendement blijft de huidige inkeerregeling van kracht met uitzondering van inkomen uit sparen en beleggen dat in het buitenland is opgekomen. Ook wordt bepaald dat strafvervolging wel mogelijk wordt bij inkeer betreffende gegevens en inlichtingen met betrekking tot inkomen uit sparen en beleggen dat in het buitenland is opgekomen.
 

Bron: Fiscaal Juridisch Adviesbureau Nationale Nederlanden

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Bronbelasting

734

Gerelateerde artikelen