Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) gaat op zoek naar erfgenamen van inactieve bankrekeningen, de zogeheten slapende tegoeden. Het RVB heeft hiervoor een convenant getekend met de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

Het RVB heeft de taak op zoek te gaan naar erfgenamen van onbeheerde nalatenschappen (erfenissen waar niemand zich om bekommert). Het lukt volgens het RVB bijna altijd om die te vinden. Maar als er niemand is, valt de erfenis toe aan de Staat. Als er binnen 20 jaar toch een erfgenaam opduikt, dan wordt de opbrengst minus de kosten uitgekeerd via de consignatiekas van het Ministerie van Financiën.

Wat de NVB en het RVB nu zijn overeengekomen, is dat het RVB op zoek gaat naar erfgenamen van rekeninghouders die minder dan 20 jaar geleden zijn overleden. Ook kan het RVB aan de slag om erfgenamen te vinden van rekeninghouders die vermoedelijk overleden zijn omdat de geboortedatum 115 jaar geleden is. Bij slapende tegoeden moet het om bedragen gaan van meer dan 8.000 euro om kostendekkend te kunnen werken.

In 2022 werden er bij het RVB meer dan 2200 onbeheerde nalatenschappen gemeld. Hierbij gaat het meestal om roerende zaken.

Bron: RVB

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Erfrecht

18

Gerelateerde artikelen