Het is de brancheorganisaties in de zorg en de Belastingdienst niet gelukt om een fiscaal kader overeen te komen voor de inzet van zzp'ers in de zorg. Zorginstellingen willen duidelijkheid over het handhavingsmoratorium (Wet Dba) van de Belastingdienst dat vanaf 1 januari 2025 afloopt. De dienst gaat vanaf dat jaar weer controleren op schijnzelfstandigheid bij inhuur van zzp'ers.

In 2024 geldt het handhavingsmoratorium nog maar per 1 januari 2025 kan de Belastingdienst bij een constatering van een onjuiste kwalificatie van de arbeidsrelatie weer in alle gevallen correctieverplichtingen en naheffingsaanslagen opleggen, eventueel met een boete. De fiscus heeft daartoe plannen gemaakt.

De brancheorganisaties waaronder ActiZ, de Nederlandse ggz, NFU, NVZ, VGN en Zorgthuisnl willen weten hoe het zit met de toepassing van de wet- en regelgeving rond de inzet van zzp-ers. Het afgelopen jaar hebben ze met de ministeries van VWS, SZW en Financiën gewerkt aan het realiseren van een Fiscaal Kader ZZP Zorg maar de branche wil dat overleg nu opschorten. Bij het Fiscaal Kader gaat het om een richtlijn die het aantal zzp’ers voor specifiek de zorgsector sterk moest verminderen.

"Het blijkt dat bij de Belastingdienst en de betrokken ministeries onvoldoende draagvlak bestaat voor het gezamenlijk publiceren en uitrollen van het Fiscaal Kader", aldus de branche. Daarnaast hekelt de branche de opstelling van de Belastingdienst die bij de beoordeling van de arbeidsrelatie de zorgcontext onvoldoende meeneemt. "Daarmee komt de continuïteit en kwaliteit van zorg nog meer onder druk te staan", zo luidt de conclusie.

De branche-organisaties hebben wel de intentie om te bezien of een vorm van samenwerking met de overheid op termijn weer mogelijk is. Zoals het er nu voor staat krijgt de zorgbranche, met zo'n 200.000 zzp'ers, vanaf 2026 te maken met de veel strengere Wet Verduidelijking Beoordeling Arbeidsrelaties en Rechtsvermoeden. Van deze wet heeft het Adviescollege toetsing regeldruk eind vorig jaar gezegd dat dit voorstel leidt tot meer in plaats van minder regeldruk voor burgers en bedrijven.

Bron: BoZ+

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Loonbelasting, Inkomstenbelasting

855

Gerelateerde artikelen