Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de internetconsultatie voor het wetsvoorstel Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden uitgebracht. Het wetsvoorstel beoogt meer structuur en duidelijkheid in de beoordeling van arbeidsrelaties te realiseren.

Om dit te bewerkstelligen wordt een nieuw beoordelingskader gecreëerd door aanpassing van art. 7:610 BW  en een rechtsvermoeden geïntroduceerd in het nieuwe art. 7:610a BW. Het nieuwe beoordelingskader draait om de vraag waar het zwaartepunt in de arbeidsrelatie ligt: het werken in dienstverband of het werken voor eigen rekening en risico. Hiervoor wordt een toets aangelegd met hoofdelementen. Hoofdelement A ziet daarbij op werkinhoudelijke aansturing en hoofdelement B ziet op inbedding in de organisatie van de werkgevende. Deze hoofdelementen A en B worden ingevuld op basis van een algemene maatregel van bestuur. Indien aan beide hoofdelementen niet wordt voldaan is er geen sprake van een gezagsrelatie of een arbeidsovereenkomst. Voor zover wel aan een van de hoofdelementen A en B wordt voldaan komt hoofdelement C aan de orde, namelijk of een werkende voor eigen rekening en risico werkt. Als een werkende niet voor eigen rekening en risico werkt is er sprake van een gezagsrelatie en kan er, afhankelijk van de vraag of de overige criteria ‘loon’ en ‘arbeid’ zijn vervuld, sprake zijn van een arbeidsovereenkomst en vice versa. Daarnaast is er volgens het nieuwe wettelijke rechtsvermoeden sprake van een arbeidsovereenkomst wanneer er gewerkt wordt voor een bedrag van ten hoogste € 32,24 per uur. De internetconsultatie loopt tot en met 10 november 2023.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Belastingrecht algemeen

Regelgevende instantie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Editie: 10 oktober

Informatiesoort: VN Vandaag

Uitsluiting Nieuwsbrief: Uitsluiting Nieuwsbrief

130

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen