De Belastingdienst is in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak van Rechtbank Den Haag van 8 augustus 2023, nr. 21/3306, waarin is geoordeeld dat het intrekken van de ANBI-status van de As-Soennah-moskee onterecht is. Dat antwoordt staatssecretaris Van Rij van Financiën op vragen van verschillende Kamerleden hierover.

Van Rij kan vanwege de fiscale geheimhoudingsplicht niet ingaan op een individuele belastingplichtige. Daarnaast kan hij niet reflecteren op de zaak, zolang deze nog onder de rechter is. Een aantal vragen gaat over het Combiteam Aanpak Facilitators (CAF). Het eerste tussenrapport inzake het Onderzoek werkwijze CAF is op 5 juli 2023 aan de Tweede Kamer verstrekt. KPMG is op dit moment bezig de CAF-dossiers te toetsen. Het tweede deel van het onderzoek wordt naar verwachting eind 2023 met de Kamer gedeeld.

Ten aanzien van het discriminatoire karakter is de rechtbank tot de slotsom gekomen dat de Belastingdienst onvoldoende heeft aangedragen om te kunnen concluderen dat de islamitische achtergrond van de betrokken stichting geen rol heeft gespeeld bij de risicoselectie voor een boekenonderzoek. Dit betekent niet dat sprake was van een discriminatoire selectie. Het gaf wel aanleiding om de bewijslast om te draaien.

De staatssecretaris benadrukt dat moskeeën als zodanig niet als risico op fraude werden gezien.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 10 oktober

Informatiesoort: VN Vandaag

573

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen