Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat X, ondanks het feit dat hij is gehuwd, recht heeft op een AOW-pensioen voor een ongehuwde pensioengerechtigde. X leeft namelijk duurzaam gescheiden van zijn vrouw.

Op aanvraag van X wordt aan hem een AOW-pensioen toegekend. De Svb kent X een AOW-pensioen toe op basis van de gehuwdennorm. X stelt dat hij ongehuwd is, ondanks het feit dat hij is getrouwd. Hij en zijn echtgenote leven al tien jaar duurzaam gescheiden van elkaar. 

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat X, ondanks het feit dat hij is gehuwd, recht heeft op een AOW-pensioen voor een ongehuwde pensioengerechtigde. X leeft namelijk duurzaam gescheiden van zijn vrouw. Daarbij acht de rechtbank met name van belang dat X al sinds zeven jaren een nieuwe relatie heeft. Uit de door X aangevoerde omstandigheden, zoals het feit dat hij en zijn vrouw reeds tien jaren apart van elkaar leven en geen gezamenlijke activiteiten ontplooien, volgt dat sprake is van een gewilde verbreking van de echtelijke samenleving die bestendig is bedoeld. Voor de AOW is dan sprake van duurzaam gescheiden leven. Dat X zijn vrouw maandelijks een bedrag van € 300 betaald, is aan te merken als alimentatie. Het gelijk is aan X.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene Ouderdomswet 1

Instantie: Rechtbank Noord-Holland

Rubriek: Sociale zekerheid ouderen

Editie: 10 oktober

Informatiesoort: VN Vandaag

458

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen