De Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst stelt dat echtgenoten die om medische redenen niet meer samenwonen ook recht hebben op de alleenstaande ouderenkorting als geen AOW-uitkering voor ongehuwde pensioengerechtigden is aangevraagd.

X en zijn echtgenote ontvangen een AOW-uitkering voor gehuwde pensioengerechtigden. Om medische redenen kunnen zij niet meer samenwonen. Er wordt verzuimd om een AOW-uitkering voor ongehuwden aan te vragen. Volgens de kennisgroep hebben X en zijn echtgenote recht op de alleenstaande ouderenkorting. De echtgenoten leven duurzaam gescheiden, waardoor zij in aanmerking komen voor een AOW-uitkering voor ongehuwde pensioengerechtigden. Voor de toekenning van de alleenstaande ouderenkorting is het in aanmerking komen voor een AOW-uitkering voor ongehuwde pensioengerechtigden voldoende. Het is niet nodig dat de uitkering ook daadwerkelijk is aangevraagd en verkregen.

Wetsartikelen:

Algemene Ouderdomswet 1

Algemene Ouderdomswet 7

Algemene Ouderdomswet 9

Wet inkomstenbelasting 2001 8.18

[Nieuwsbron]

Rubriek: Inkomstenbelasting, Sociale zekerheid ouderen

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Editie: 28 september

Informatiesoort: VN Vandaag

265

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen