Kennisgroep loonheffing algemeen heeft een standpunt ingenomen over de toepassing van de salderingsregeling voor reiskostenvergoedingen bij opvolgende arbeidsovereenkomsten.

Een werknemer werkt op basis van een tijdelijke arbeidsovereenkomst van 1 januari 2023 tot 1 juli 2023 bij een werkgever. Vanaf 1 juli 2023 gaat hij een nieuwe arbeidsovereenkomst aan met dezelfde werkgever voor onbepaalde tijd. Hij blijft dezelfde werkzaamheden verrichten. De werkgever vergoedt € 0,10 per kilometer voor woon-werkverkeer en € 0,30 per kilometer voor dienstreizen. De werkgever past de salderingsregeling voor de reiskostenvergoedingen toe aan het einde van het kalenderjaar. Op de vraag of er voor toepassing van de salderingsregeling een genietingsmoment op 30 juni 2023 is, antwoordt de kennisgroep ontkennend. Reiskostenvergoedingen van meer dan € 0,21 worden geacht te zijn genoten bij het einde van het kalenderjaar. Een uitzondering geldt als de dienstbetrekking in de loop van het kalenderjaar eindigt. In casu is fiscaal sprake van een voortgezette dienstbetrekking.

Het antwoord is ook van toepassing op de situatie dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd direct aansluitend wordt verlengd met een nieuwe arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. En op de situatie dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Wetsartikelen:

Wet op de loonbelasting 1964 13

Wet op de loonbelasting 1964 31a

[Nieuwsbron]

Rubriek: Loonbelasting

Editie: 28 september

Informatiesoort: VN Vandaag

163

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen